ČESKY ENGLISH SLOVENSKY ITALIANO РУССКИЙ ESPAÑOL DEUTSCH FRANÇAIS

Druhy regenerovaných chemických látek a směsí

Regenerujeme rozpouštědla a odmašťovadla s bodem varu do 260°C, kromě SVHC látek (látky vzbuzující velmi vážné obavy) dle nařízení EU č.1907/2006 (REACH).
Seznam SVHC látek popř. kandidátů do tohoto seznamu je uveřejněn na stránkách:
www.echa.europa.eu

Zpět na úvodní stranu

Aktuality

3.6.2014
Dokončili jsme optimalizaci našeho webu, nyní nás podstatně snáze najdete.

Rychlá navigace