ČESKY ENGLISH SLOVENSKY ITALIANO РУССКИЙ ESPAÑOL DEUTSCH FRANÇAIS

Kvalita regenerace

Hlavní ovlivňující faktory ovlivňující regeneraci-destilaci:

1) Odlišnosti v destilacích samotných chemických látek oproti směsím

Pokud požadovaná složka je tvořena jednou chemickou látkou, lze předpokládat, že pokud nedošlo při jejím používání k jakékoliv chemické úpravě, po regeneraci bude mít identické vlastnosti s produktem dodávaným od primárního výrobce.

Jestliže je požadovanou složkou soubor chemických látek tvořících přípravek (jeho složení a zastoupení složek je mnohdy na základě bezpečnostního listu značně orientační), pak záleží na vlastnostech jednotlivých látek. Pokud při manipulaci s přípravkem nedochází ke změně chemického složení (např. odpařování některých složek, jejich vzájemná reakce, stárnutí přípravku, apod.), tak regenerací získáme identický přípravek s produktem od primárního výrobce. Regenerací tohoto přípravku získáme pouze to, co je možné – směs chemických látek, jež se nijak nezměnily a zůstaly ve znečištěném- použitém přípravku, určeného k regeneraci-destilaci.

Kvalita regenerátu je významně ovlivněna kvalitou dodaného odpadu - znečištěného rozpouštědla pro regeneraci.

2) Metody určování kvality

K identifikaci kvality po regeneraci se používá srovnání s originálním produktem, a to následujícím způsobem:
A) Vzhled … identifikace vizuálně, použití všeobecné
B) Zápach … identifikace čichem, použití všeobecné
C) Index lomu … identifikace měřením digitálním refraktometrem, použití všeobecné
D) pH … identifikace měřením na digitálním pH- metrem kombinovanou skleněnou elektrodou, použití pouze u chemických látek/přípravků obsahujících ve své struktuře volné kationty H+ event. OH-.(např. alkoholy s vodou)

Údaje A-D jsou zaznamenány na identifikačním štítku, umístěném na přepravním obalu.

Každý vzorek regenerátu je navíc analyzován na plynovém chromatografu, a následně porovnáván se standardem chemické látky popř. originálním přípravkem zákazníka. Na přání poskytujeme s dokumentací i tento záznam.

Jiné chemické analýzy (IČ spektrometrie, apod.) je finančně náročnější, avšak na přání si ji lze objednat samostatně.

Aktuality

3.6.2014
Dokončili jsme optimalizaci našeho webu, nyní nás podstatně snáze najdete.

Rychlá navigace