ČESKY ENGLISH SLOVENSKY ITALIANO РУССКИЙ ESPAÑOL DEUTSCH FRANÇAIS

Analýzy

Fyzikálně-chemické analýzy rozpouštědel

Druh analýzy Používané vybavení Cena bez DPH [Kč]**)
stanovení pH Digitální pH-metr 50,00
stanovení hustoty Pyknometr 50,00
  Digitální hustoměr 50,00
stanovení obsahu alkoholů ve vodném roztoku Digitální hustoměr 50,00
  Plynový chromatograf 750,00
stanovení indexu lomu Digitální refraktometr 50,00

stanovení organických chemických látek
popř. složení jejich směsí

- Methanol
- Ethylalkohol
- 2-propanol
- Aceton
- Ethylmethylketon
- Ethylacetat
- Benzen
- 1-butanol
- Benzen
- 1-Methoxy-2-propanol
- Ethanolamin
- D/L-1-amino-2-propanol
- Toluen
- Tetrarchlorethylen
- n-Butylacetat
- 2-amino-1-butanol
- Ethylbenzen
- m-Xylen
- p-Xylen
- o-Xylen
- 1-Butoxy-2-propanol
- Dipropylenglykolmethylether (smes isomeru)
- N-methylpyrrolidon
- Diethylenglykolmonobutylether
- Alifatické uhlovodíky C5-C18

Plynový chromatograf 750,00*)

*) v závislosti na složitosti předúpravy vzorku
**) platnost ceny od 1.1.2015

Další informace vám rádi poskytneme na naší kontaktní adresa

Aktuality

3.6.2014
Dokončili jsme optimalizaci našeho webu, nyní nás podstatně snáze najdete.

Rychlá navigace