ČESKY ENGLISH SLOVENSKY ITALIANO РУССКИЙ ESPAÑOL DEUTSCH FRANÇAIS

Princip regenerace

Regenerace je založena na principu destilace chemických látek (jejich směsí) s bodem varu do 260°C. Schéma procesu můžete shlédnout zde

Principem regenerace je tedy jednoduchá destilace tj. fyzikální proces, kde na základě rozdílného bodu varu mezi složkami znečištěného organického rozpouštědla (požadovanou složkou (např. odmašťovadlo) a nečistotami, (např. mazadla, oleje, mech. nečistoty) dochází k jejich oddělení. Platí, že nečistoty musí mít vyšší bod varu než požadovaná složka. Při tomto procesu nedochází ke změně chemického složení požadované složky

Proces zahrnuje předání znečištěného rozpouštědla k regeneraci, jeho destilací a získání čistého regenerátu, který má stejné (velmi podobné) vlastnosti s novým rozpouštědlem. Chybějící množství regenerátu po vlastní regeneraci-destilaci se musí dokoupit od primárního výrobce. Protože regenerace-destilace je fyzikální proces, tak chemická kvalita regenerátu není nijak ovlivněna.


Aktuality

3.6.2014
Dokončili jsme optimalizaci našeho webu, nyní nás podstatně snáze najdete.

Rychlá navigace